Kuidas i-Ettevõttest kasu saada?

Columbuse läbiviidud uuring ja konsultantide kogemus näitas huvitavat, aga samas mõneti üsnagi loogilist fakti. Kui ettevõtetel paluti hinnata enda digitaliseerituse taset, siis ettevõtte esindaja enda pandud hinnang oli enamasti kõrgem digitaliseerimisekspertide poolt hinnatuga.

Mida sellisel juhul teha? Viia oma ettevõttes läbi i-Ettevõte programm on üks võimalus.

Ettevõte, kes on otsustanud liituda i-Ettevõtte programmiga, saab sellest kasu mitmel viisil.

Loe edasi >>

i-Ettevõte loob kasu läbi kolme etapi

I etappDigitaalsete võimaluste analüüs ja digivisiooni loomine
Etapi käigus vaadatakse üle ettevõtte protsessid ja nende kitsaskohad. Luuakse nägemus digitaalsetest võimalustest (digivisioon), mis koosneb kolmest vaatest – kiired lahendused, stabiilne areng ja julged ideed. Etapi tulemusena defineeritakse protsessid ja/või valdkonnad, kus digitaalne innovatsioon annab koheselt kõige kiireimaid tulemusi.

II etappi-Ettevõtte digitaalse äriarengu kava koostamine
Esimeses etapis loodud visioon disainitakse parendusprojektideks ja luuakse digitaalse äriarengu kava.
Lisaks moodustatakse konkreetne tegevusplaan, pannakse paika projekti mõõdikud ning lepitakse kokku äriarengu mõõtmiseks ja jälgimiseks vajalikud kontrollmehhanismid.

III etappi-Ettevõtte ehitamine
Viiakse koos kliendiga samm-sammult ellu teises etapis loodud digitaalse äriarengu kava. Etapi tulemusena on ettevõttes rakendatud vajalikud  protsessiparendused ja digitaalsed lahendused.

 

Digivisionääri koolitus
Lisaks saab ettevõte kasu digivisionääri koolitusest, mille eesmärk on luua ettevõtte juhtidele ja vastutavatele töötajatele teadmine, kuidas digitaliseerimisega alustada.

Koolituse läbinu saab järgmised teadmised:

  • mõistab praegused trende ja praktikad digitaalsete võimaluste kasutamise osas;
  • mõistab digitaalsest innnovatsioonist saadavat kasu konkurentsivõime kasvatamiseks;
  • mõistab, kuidas arvutada ROI (return of investment) ja RONI (risk of not investing);
  • mõistab, kuidas saada digivisionääriks ja mida on vaja teha digitaalse muutmise teekonnal.

99 fakti, kuhu äri tulevikus liigub digitaalses majanduses

SAP avaldas oma veebiajakirjas „Digitalist“ 99 fakti äri tulevikusuundadest digitaalses majanduses aastal 2017. Columbus Eesti valis neist mõned olulisemad välja ja jagab ka Teiega.

Loe edasi >>

Kuidas arvutada digitaliseerimise rahalist kasu?

Igal investeeringu tegemisel on mõistlik arvutada tema tulusus ehk tasuvusaeg (ROI – Return of Investment). See on tavapärane praktika, mida teevad kõik ettevõtted.

Loe edasi >>

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha enesehindamise küsimustik, mis võtab keskmiselt 10 minutit Sinu aega ja annab Sulle ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.