Kuidas i-Ettevõttes kasu saada?

Columbuse läbiviidud uuring ja konsultantide kogemus näitas huvitavat, aga samas mõneti üsnagi loogilist fakti. Kui ettevõtetel paluti hinnata enda digitaliseerituse taset, siis ettevõtte esindaja enda pandud hinnang oli enamasti kõrgem digitaliseerimisekspertide poolt hinnatuga.

Mida sellisel juhul teha? Viia oma ettevõttes läbi i-Ettevõte programm on üks võimalus.

Ettevõte, kes on otsustanud liituda i-Ettevõtte programmiga, saab sellest kasu mitmel viisil.

Esimene kasu tuleneb ettevõtte välise vaatepunkti saamisest oma ettevõttele:

  • Teadmised ja kogemus – kogenud konsultant omab kogemusi teistest ettevõtetest ja seeläbi oskab pakkuda juba toimivaid lahendusi;
  • Väline pilk – haakub mõneti eelmisega. Väline pilk võib märgata mitmeid ebaefektiivseid aspekte, millega ise juba harjutud ollakse, ja seeläbi luua sisendeid mitmetele parandusettepanekutele;
  • Ärikasu hindamine – konsultant oskab neutraalse osapoolena tuua välja võimalikku ärikasu ja soovitada optimaalseimat lahendust

<< Tagasi

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha i-Ettevõtte enesehindamise küsimustik, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.