Kuidas arvutada digitaliseerimise rahalist kasu?

Igal investeeringu tegemisel on mõistlik arvutada tema tulusus ehk tasuvusaeg (ROI – Return of Investment). See on tavapärane praktika, mida teevad kõik ettevõtted. Samas oluliselt vähem arvutatakse välja seda, milline on kulu, kui investeeringut ei tehta (RONI – return on not investing, risk of not investing).

Digitaliseerimine on valdkond, kus on vajalik sellele eriti tugevalt tähelepanu pöörata.

Kuidas on võimalik arvutada ärikasu?

  • Defineerime probleemi
  • Määrame probleemi kulukuse (RONI arvutamine)
  • Tuvastame probleemi põhjused (juurpõhjused)
  • Põhjuseid leevendav lahenduse kavandamine
  • Määrame investeeringu maksumuse (ROI arvutamine)

Kui välja tuua näide RONI ja ROI arvutamisest, siis alljärgnev on reaalne näide.

Ettevõttel on probleem kvaliteedi tagamisega. Igal aastal on mittevastavuse (MV) kulu üle 1,5% müügikäibest, mis jaguneb:

  • MV likvideerimise kulu üle 1%;
  • Praaktoodangu utiliseerimise kulu üle 0,5%

Aktsepteeritav oleks MV kulu on 1,15% müügikäibest, mis võib jaguneda:

  • MV likvideerimise kulu kuni 0,9%;
  • Praaktoodangu utiliseerimise kulu kuni 0,25%

RONI saab näidata graafikul

Kui ettevõte algatab süsteemse kvaliteedi parendamise programmi ja investeerib selleks 50 000 eurot, siis näeb investeeringu tulusus välja järgmine.

Pannes ROI ja RONI ühte vaatesse, siis näeme, et tasuvam oleks investeering teha, kui pidevalt kahju kannatada.

 

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha i-Ettevõtte enesehindamise küsimustik, mis annab ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.