Soov muutuda efektiivsemaks, konkurentsivõimelisemaks ja järjest innovaatilisemaks iseloomustab enamikke Eesti ettevõtteid.

Kuid osadel õnnestub see paremini ja kiiremini kui teistel. Uurimused näitavad, et neid ettevõtteid, kes saavutavad kiiremini paremaid tulemusi, iseloomustavad muuhulgas järgmised omadused:

  • nad omavad digitaalse arengu strateegiat ja nad arendavad sihikindlalt oma digitaalset võimekust
  • nad arendavad kliendikeskset ja protsessipõhist lähenemist
  • nad mõõdavad ja analüüsivad oma klientide kliendikogemust ja täiustavad seda
  • nad on integreerinud äriprotsessid ühtseks digitaalseks väärtusahelaks
  • nad on kasvatanud oma töötajatest innovaatorid

Need on digitaalse innovatsiooni ettevõtted ehk i-Ettevõtted, kes on tundma õppinud oma protsesse, väärtusahela tegelikke vajadusi ja oskavad panustada innovatsioonile just seal, kus see annab kõige kiiremat ja/või kõige suuremat tulu.

Võtame vaatluse alla kõik digitaalsed võimalused

Columbus eristub turul selle poolest, et oskab ja suudab konkurentidest paremini mõista klientide äritegevust ning pakkuda neile terviklikku digitaalset keskkonda, kus on võimalik maksimaalselt ära kasutada oma tegelik konkurentsieelis ning olla majanduslikult teistest edukam.

Leiame analüüsi käigus digitaalse innovatsiooni rakendamise võimalusi

Programmi käigus analüüsitakse koos kliendiga tema äriprotsesse ning hinnatakse, kuivõrd on olemas seni kasutamata digitaalseid võimalusi. Vastavalt eesmärgistatud prioriteetsusele leitakse uusi võimalusi protsesside parendamiseks ja digitaalse innovatsiooni rakendamiseks.

Programmiga liitunud ettevõtted õpivad koostöö jooksul senisest paremini lahti mõtestama oma ettevõttes toimivaid äriprotsesse ja nende omavahelisi seoseid. Kogenud konsultantide abiga töötatakse välja ja viiakse ellu erinevaid protsesside parendusprojekte ja juurutatakse digitaalse innovatsiooni rakendusi.

Erilise tähelepanu pöörame ettevõtte väärtusahelale ja tulemusmõõdikutele

Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtte väärtusahela hindamisele ja uue tulemusmõõdikute (ingl. k. KPI-Key Performance Indicator) struktuuri välja töötamisele. On küllaltki levinud praktika, mille kohaselt mõõdetakse liigselt vaid raamatupidamislikke minevikunäitajaid.

Need on küll väga head hindamaks kuidas meil on eelneval perioodil üldiselt läinud, kuid ei võimalda hinnata erinevate protsesside ja/või protsesside koosluse tulemuslikkust. Samuti ei võimalda minevikunäitajad operatiivselt sekkuda juhul, kui äritegevuse edukus sõltub kiirusest ja paindlikkusest.

Soovid alustada oma i-Ettevõtte programmiga?

Parim viis selleks on läbi teha enesehindamise küsimustik, mis võtab keskmiselt 10 minutit Sinu aega ja annab Sulle ülevaate ettevõtte hetkeolukorrast ja ka jätkamiseks nõu.